NEW BOOK IN ENGLISH!

 

 

SØK / SEARCH
STRIKKE- OG HEKLEOPPSKRIFTER
PATTERNS IN ENGLISH
FØLG OSS / FOLLOW
Main
mandag
okt252010

Daisystrikk

Et av våre absolutte favorittmønstre! Daisystrikk blir spesielt fint dersom du strikker striper med daisyer i forskjellige farger, men også ensfarget gir det en fin struktur.

Slik gjør du (video lenger ned på siden)

Pinne 1: Strikkes rett i den første fargen.
Pinne 2: *Strikk 3 masker vrangt sammen, men ikke slipp maskene av den venstre pinnen. Lag et kast, og strikk de  samme 3 maskene vrangt sammen en gang til. Nå kan du slippe dem av pinnen. Så strikker du 1 m rett* Gjenta mellom * og * ut pinnen.

Bytt evt farge før du fortsetter

Pinne 3: Strikkes rett i den nye fargen
Pinne 4: Strikk 2 masker vrangt. *Strikk 3 masker vrangt sammen, men ikke slipp maskene av den venstre pinnen. Lag et kast, og strikk de  samme 3 maskene vrangt sammen en gang til. Nå kan du slippe dem av pinnen. Så strikker du 1 m rett* Gjenta mellom * og * til du har 2 masker igjen på pinnen, strikk dem vrangt.

Bytt evt farge før du går over til pinne 1 igjen. Så gjentar du pinne 1 - 4.

Daisy from Pickles Favoritter on Vimeo.

 

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Hei, i teksten står det at masken mellom daisyene skal strikkes vrang - men på videoen strikker dere den rett.. Hva er riktig? :) Eller er det noe jeg misforstår her.. :)

Mvh Gry-Anette

mars 14, 2011 | Unregistered CommenterG-Anette

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>