NEW BOOK IN ENGLISH!

 

 

SØK / SEARCH
STRIKKE- OG HEKLEOPPSKRIFTER
PATTERNS IN ENGLISH
FØLG OSS / FOLLOW
Main
mandag
okt252010

Daisystrikk

Et av våre absolutte favorittmønstre! Daisystrikk blir spesielt fint dersom du strikker striper med daisyer i forskjellige farger, men også ensfarget gir det en fin struktur.

Slik gjør du (video lenger ned på siden)

Pinne 1: Strikkes rett i den første fargen.
Pinne 2: *Strikk 3 masker vrangt sammen, men ikke slipp maskene av den venstre pinnen. Lag et kast, og strikk de  samme 3 maskene vrangt sammen en gang til. Nå kan du slippe dem av pinnen. Så strikker du 1 m rett* Gjenta mellom * og * ut pinnen.

Bytt evt farge før du fortsetter

Pinne 3: Strikkes rett i den nye fargen
Pinne 4: Strikk 2 masker vrangt. *Strikk 3 masker vrangt sammen, men ikke slipp maskene av den venstre pinnen. Lag et kast, og strikk de  samme 3 maskene vrangt sammen en gang til. Nå kan du slippe dem av pinnen. Så strikker du 1 m rett* Gjenta mellom * og * til du har 2 masker igjen på pinnen, strikk dem vrangt.

Bytt evt farge før du går over til pinne 1 igjen. Så gjentar du pinne 1 - 4.

Daisy from Pickles Favoritter on Vimeo.

 

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Downloads
  Daisystrikk - Daisy - Pickles
 • Response
  Response: NkBtVKIV
  Daisystrikk - Daisy - Pickles
 • Response
  Response: ZshjsijV
  Daisystrikk - Daisy - Pickles

Reader Comments (1)

Hei, i teksten står det at masken mellom daisyene skal strikkes vrang - men på videoen strikker dere den rett.. Hva er riktig? :) Eller er det noe jeg misforstår her.. :)

Mvh Gry-Anette

mars 14, 2011 | Unregistered CommenterG-Anette

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>