Kule knotter / Nice knobs

kuleknotter

Kule hekla knotter til sengebenken gjorde seg på barnerommet gitt! Særlig katten var populær hos minstemann. Vel, egentlig er disse knottene stort sett pjona, men det er bare teknikaliteter… For å lage hekla knotter brukte vi helt vanlige treknotter som utgangspunkt. Kanskje knottene dine er helt annerledes, og da må du nok justere oppskriften noe.

Dette trenger du
Knotter, vi brukte treknotter, 4 mm i diameter
Restegarn
Heklenål # 4,5, eller hakkestav
Nål

Do you have a piece of furniture with no soul? Or is your kid´s room pretty dull? These crocheted knobs made a little boy really happy.

PLEASE NOTE: Crochet patterns are in English, not American. .

What you need
Old knobs, we used some old knobs made out of tree, 4 mm.
Scrapyarn, we used cotton
Crochet needle, 4,5 mm
Needle

kuleknotter1

Slik gjør du det
Nå skal du pjone, det vil si at du hekler kjedemasker over kjedemasker. Denne teknikken blir tett og fin, men kan være litt knotete hvis garnet ditt deler seg lett. Fest endene etterhvert som best du kan, men dette er jo ikke noe klesplagg, så om det ikke blir helt festet overalt går det nok bra likevel.

How we did it
We wanted these knobs to be really tight, and used a technique called pjoning in Norwegian, also known as Bosnial Crochet. It basically means that you use the slip stitch.

Hekla knott nr 1: Sopp:

1.omg: Legg opp 3 luftmasker med rødt garn, lag en ring ved å lage en kjedemaske i den første masken.

2. omg: 2 kjedemasker i hver av de 3 kjedemaskene.

3. omg-7. omg: Annenhver enkle og doble kjedemaske, det vil si at du øker i annenhver maske.

8.omg – 10.omg: En kjedemaske i hver maske.

11.omg: Skift farge til stilkfargen.En fastmaske i annenhver maske, slik at soppen begynner å gå inn.

Så langt kom vi før vi måtte tre arbeidet på knotten.

12. omg-14. omg: Gå over til venlig hekling, 3 runder med fastmasker.

15. omg: Pjoning igjen. For å feste arbeidet under knotten hekler du kjedemasker i den ytterste maskeløkka på annenhver maske.

Sy små korssting med stilkfargen eller i hvitt på det røde.

Mushroom

Round 1: Make 3 stitches in a chain. Create a ring by making a slip stitch in the first chain stitch.

Round 2: Crochet 2 slip stitches in each of the three chain stitches.

Round 3-7: Increase every second stitch (Crochet two slip stitches in every second stitch).

Round 8-10: Crochet one slip stitch in every stitch.

Round 11: Change colour to the hem-colour. One slip stitch in every second stitch.

Put the work on the knob.

Round 12-14: One double crochet in every stitch.

Round 15: One slip stitch in the inner part of every stitch. This makes the work tighten around the back of the knob.

Sew on the dots on the red.

Hekla knott nr 2: Blomst:

1.omg: Legg opp 3 luftmasker med gult garn, lag en ring ved å lage en kjedemaske i den første masken.

2. omg: 2 kjedemasker i hver av de 3 kjedemaskene.

3. omg – 7. omg: Annenhver enkle og doble kjedemaske, det vil si at du øker i annenhver maske.

8. omg – 10. omg: Skift til rosa garn. En fastmaske i hver maske.

Lag nå kronbladene. Stikk nåla ned i en av de synlige pjoneløkkene utenpå arbeidet i den første rosa raden. Fest med en kjedemaske. *4 luftmasker, hopp over 4 masker, fest i den 5. med en kjedemaske* Lag i alt 7 slike løkker. Så lager du kronbladene om disse løkkene slik: * 1 fastmaske, 3 staver, 1 fastmaske* Gjenta for hver løkke.

11.omg: Skift farge til stilkfargen. En kjedemaske i annenhver maske, slik at blomsten begynner å gå inn.

Så langt kom vi før vi måtte tre arbeidet på knotten.

12. omg – 14. omg: Gå over til venlig hekling, 3 runder med fastmasker.

15. omg: Pjoning igjen. For å feste arbeidet under knotten hekler du kjedemasker i den ytterste maskeløkka på annenhver maske.

The flower

Round 1: Make 3 stitches in a chain using yellow yarn. Create a ring by making a slip stitch in the first chain stitch.

Round 2: Crochet 2 slip stitches in each of the three chain stitches.

Round 3-7: Increase every second stitch (Crochet two slip stitches in every second stitch).

Round 8-10: Change to the pink yarn. Crochet one slip stitch in every stitch.

Round 11: Change colour to the hem-colour. One slip stitch in every second stitch.
Make the petals. First you make 7 loops around the flower. Put the needle into one of the stitches on the first round of pink. Make a slip stitch.Crochet 4 chain stitches, put the needle into the fifth stitch, creating the first loop. Make a slip stitch. Repeat until you have 7 loops.
Make the petals around the loops like this:
1 double crochet, 3 treples, 1 double crochet.
Repeat 6 more times.

Put the work on the knob.

Round 12-14: One double crochet in every stitch.

Round 15: One slip stitch in the inner part of every stitch. This makes the work tighten around the back of the knob.

Hekla knott nr 3: Katt:

1.omg: Legg opp 3 luftmasker med beige garn, lag en ring ved å lage en kjedemaske i den første masken.

2. omg: 2 kjedemasker i hver av de 3 kjedemaskene.

3. omg – 7. omg: Annenhver enkle og doble kjedemaske, det vil si at du øker i annenhver maske.

8.omg – 10.omg: Skift til brunt garn. En kjedemaske i hver maske.

Lag nå ørene. Stikk nåla ned i en av de synlige pjonemaskene i siste omgang med det beige garnet. Fest med en kjedemaske. 2 luftmasker, hopp over 2 masker, fest i den 3. med en kjedemaske. Lag 1 kjedemaske i hver av de neste 3 maskene. Lag 2 luftmasker, hopp over 2 masker, fest i den 3. med en kjedemasken.

Nå har du to små løkker som stikker opp. Du skal lage ørende rundt disse løkkene.
Lag en luftmaske for å snu arbeidet. Så lager du ørene om løkkene slik : 1 fastmaske, 1 stav, 1 fastmaske, 1 kjedemaske i hver av kjedemaskene du allerede har laget mellom ørene, 1 fastmaske, 1 stav, 1 fastmaske. Fest med en kjedemaske.

11. omg: En kjedemaske i annenhver maske, slik at halsen begynner å gå inn.

Så langt kom vi før vi måtte tre arbeidet på knotten.

12. omg – 14. omg: Gå over til venlig hekling, 3 runder med fastmasker.

15. omg: Pjoning igjen. For å feste arbeidet under knotten hekler du kjedemasker i den ytterste maskeløkka på annenhver maske.

Fest endene, og sy på snute, øyne og værhår.

The cat

Round 1: Make 3 stitches in a chain using beige yarn. Create a ring by making a slip stitch in the first chain stitch.

Round 2: Crochet 2 slip stitches in each of the three chain stitches.

Round 3-7: Increase every second stitch (Crochet two slip stitches in every second stitch).

Round 8-10: Change to the brown yarn. Crochet one slip stitch in every stitch.

Make the ears. First you make two loops like this:
Put the needle into one of the stitches on the last round of beige. Make a slip stitch. Crochet 2 chain stitches, put the needle into the third beige stitch, creating a small loop. Make one slip stitch in each of the next three stitches. Make another loop, 2 chain stitches, one slip stitch in the third stitch.
Make a chain stitch to turn and make the ears around the loops like this:
1 double crochet, 1 treble, 1 double crochet, one slip stitch in each of the next three stitches, 1 double crochet, 1 treble, 1 double crochet. Finish with a slip stitch.

Round 11: One slip stitch in every second stitch.

Put the work on the knob.

Round 12-14: One double crochet in every stitch.

Round 15: One slip stitch in the inner part of every stitch. This makes the work tighten around the back of the knob.