I-cordavfelling

En fin måte å felle av på som krever litt mer tid enn en vanlig avfelling, men til gjengjeld sørger den for at strikketøyet ditt ikke ruller seg selv om du strikker glattstrikk. Denne avfellingsteknikken skaper en snor rundt avfellingskanten. Du kan i prinsippet selv bestemme hvor tjukk snora skal være ved å legge opp antall masker du ønsker skal utgjøre snora. Vi pleier ofte å bruke 2–4 masker. Ønsker du f.eks. en avfellingskant på 3 masker, legger du opp 3 masker ved å lage bakvendte løkker på venstre pinne. Så strikker du *2 masker rett (har du 4 masker må du strikke 3 masker rett), og deretter tar du 2 masker løs av pinnen som om de skulle strikkes, og du gjør dette en maske av gangen. Deretter setter du maskene tilbake på venstre pinne uten å vri dem, bare overføre dem slik de står. Så strikker du 2 masker vridd rett sammen, altså gjennom bakre maskeledd*. Du gjentar så mellom * og * til du står igjen med like mange masker som du la opp, og strikker så disse sammen.