Sammenveving rillestrikk

Denne teknikken skaper en sømløs rillestrikk selv om du har strikket to ulike stykker og montert dem sammen.

Rillestrikk
Det er viktig at den øverste pinnen består av «rettmasker» (ser ut som om de kommer ut av en «V») og den nederste av «vrangmasker» (ser ut som om de kommer ut av en bulk) for at det skal bli riktig.

1 – nedre pinne: stikk nåla inn som om du skulle strikke vrang, la masken være på.
2 – øvre pinne: stikk nåla som om du skulle strikke rett. ta masken av pinnen.
3 – øvre pinne: stikk nåla inn som om du skulle strikke vrang, la masken være på.
4 – nedre pinne: stikk nåla som om du skulle strikke rett. ta masken av pinnen.