Vendinger

Når vi snakker om å «lage vendinger» mener vi at man skal snu i et strikketøy, strikke noen masker den andre veien, og så snu igjen. Dette gjentar man gjerne med ulike maskeantall, og det gjøres enten for å skape en bueform, eller for å skape et bakstykke som er lenger enn forstykket. Teknikken brukes mye i bukser for å lage plass til rumpe/bleie. Du må gjøre disse vendingene på en spesiell måte for å unngå hull. Snur du ved en rett maske, gjør du slik: Ta masken du skal snu ved løs av pinnen med garnet foran arbeidet, legg tråden tilbake på baksiden og sett masken vridd (til høyre) tilbake på pinnen, og snu hele strikketøyet. Når du kommer tilbake til denne masken, tar du tak i den lille løkken som ligger rundt maskefoten. Bruk pinnen og stikk den inn fra undersiden, og vipp den så opp på venstre pinne, og strikk 2 masker vridd rett sammen. Snur du ved en vrang maske gjør du slik: Ta masken du skal snu ved løs av pinnen med garnet foran, legg tråden tilbake på baksiden og sett masken tilbake på venstre pinne (uten å vri
den). Snu og fortsett i oppgitt teknikk. Når du kommer tilbake til denne masken, må du løfte den lille løkka som ligger rundt maskefoten. Dette gjør du ved å stikke pinnen inn på undersiden av løkka på baksiden av strikketøyet, og vippe den opp på venstre pinne og strikke 2 masker vrangt sammen.