Vevstrikk

Skaper nydelige strukturer som er veldig enkle og veldig effektfulle. Vevstrikk lages ved at man tar noen masker løs av og strikker andre, stort sett tar man en maske løs av og strikker en maske. Noen ganger har vi en rille eller to glattstrikkrunder mellom radene med vevstrikk, andre ganger er det kun vevstrikk. Dette skaper lite elastisitet, og man må ofte jobbe på tjukkere pinner enn garnet tilsier.